Obituaries

Joseph Henning Vance thumbnail

Joseph Henning Vance

June 21, 1931 - November 17, 2009

Doris Jean Robertson thumbnail

Doris Jean Robertson

November 10, 1934 - November 16, 2009

Heather E. Wright thumbnail

Heather E. Wright

October 15, 1965 - November 14, 2009

Edith C. Proffit thumbnail

Edith C. Proffit

June 8, 1924 - November 14, 2009

Clenny D. Smith thumbnail

Clenny D. Smith

June 1, 1937 - November 14, 2009